Hàn Quốc vừa xác nhận thêm nhiều trường hợp nhiễm bệnh viêm phổi Vũ Hán tại các khu vực sau

Hàn Quốc, vừa xác nhận thêm 4 trường hợp nhiễm bệnh viêm phổi Vũ Hán, số người nhiễm là 11 ca.

Ngày 31/1/2020, Trung tâm Quản lý dịch bệnh Hàn Quốc thông báo đã phát hiện thêm 4 ca mắc bệnh viêm phổi Vũ Hán.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, số người mắc b ệnh viêm phổi Vũ Hán tại Hàn Quốc đ ã t ăng lên thành 11 người.

Ca số 6 gặp ca số 3 và hai người ăn cơm cùng nhau tại một nhà hàng Gangnam-gu, Seoul vào ngày ngày 22/1.

Qua theo dõi ca số 6 đã tiếp xúc trực tiếp với 8 người và 8 người này đã được cách ly, trong số đó có 2 người trong gia đình ông, qua xét nghiệm đã dương tính với viêm phổi Vũ Hán.
Như vậy đây là ca lây nhiễm kép lần thứ 3 được phát hiện.

Các cơ quan y tế xác nhận tính đến 2 giờ chiều ngày 31/1, đã có 11 bệnh nhân được xác nhận tại Hàn Quốc.

신종 코로나 ‘3차 감염’ 첫 발생…총 11명

신종 코로나바이러스 감염증 확진 환자가 오늘(31일) 추가로 4명 발생했습니다. 이에 따라 국내 확진자는 총 11명으로 늘었습니다. 특히 ‘2차 감염자’인 6번째 환자의 가족 두 명이 바이러스 검사 결과 양성으로 추가 확인됨에 따라, 국내에서 ‘3차 감염자’가 처음으로 발생했습니다.

여섯 번째 환자는 1월 22일 서울 강남구에 소재한 한일관에서 세 번째 환자와 함께 식사를 하였으며, 어제 확진됐습니다. 여섯 번째 환자가 밀접 접촉한 8명이 자가 격리되었으나 그 중 가족 두 명에게서 검사 양성이 추가로 확인되었습니다. ‘2차 접촉자’가 바이러스를 감염시킨 ‘3차 감염자’인 셈입니다.

‘2차 감염자’도 또다시 발생했습니다. 다섯 번째 환자는 1월 24일 우한시 인근 장사 공항을 통해 입국(05:00 아시아나항공 OZ322편)해 26일부터 증상이 발현됐는데, 10명의 접촉자 중 지인 한 명이 검사 결과 양성으로 확인되어 추가 조사가 진행 중입니다.

또한 여덟 번째 환자는 중국 우한에서 청도를 거쳐 23일 인천공항으로 귀국한(22:20 청도항공 QW9901편) 62세 한국인 여성인 것으로 나타났습니다. 해당 환자는 현재 국가지정입원치료병상인 원광대학교병원에 격리되었습니다.

일곱 번째 환자는 중국 우한에서 청도를 거쳐 1월 23일 인천공항으로 입국했는데(22:20 청도항공 QW9901편) 26일부터 증상이 발현되며 현재까지 가족 등 접촉자 2명이 자가격리된 상태입니다.

보건당국은 31일 오후 2시 현재, 국내 확진환자는 총 11명이라고 확인했습니다.

곽정아 기자 kwak@donga.com

loading...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *