Dịch cúm CORONA, người Việt tại Đài Loan bị bắt do bán khẩu trang với giá cao

2 người Việt bị bắt trong ngày hôm qua một người họ Nguyễn và một người họ Phạm Vì bán khẩu trang quá đắt trên mạng xã hội, sau khi Chính phủ Đài Loan đã ra tuyên bố :

Các loại khẩu trang y tế là thuộc vật tư y tế phòng ngừa dịch bệnh, nếu tăng giá hoặc tích trữ khẩu trang là v i p hạm đ iều 251 của B ộ l uật h ình s ự, sẽ b ị x ử p hạt tối đa là 3 năm tù và 300.000 Đài tệ.

Ngoài ra, nếu có ý đồ giao dịch trên mạng, dùng dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc bưu kiện để gởi ra nước ngoài thì sẽ bị hải quan tịch thu, nếu tình tiết nghiêm trọng, ngoài tịch thu, còn bị phạt g ấp 3 lần giá trị mặt hàng.

Nếu bạn thấy nơi nào bán khẩu trang với giá bất thường thì hãy lập tức gọi điện thoại số 1950 để tố giác.

loading...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *